Асоциация ИМАГО

Асоциация ИМАГО-организация в обществена полза-психолог Краси НиколоваСДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ИМАГО“

Асоциация ИМАГО е неправителствена организация с нестопанска цел и в обществена полза. Създадена е през 2013 г. от група специалисти в областите на човешките отношения и правото.

Философия на Асоциация ИМАГО

Защо избрахме да кръстим организацията „Имаго“?

Думата „Имаго“ идва от латински и означава образ. В психологията наричат така подсъзнателния прототип на отношенията с околните, изграден още в детството.

В психологичните практики „Imago“ е форма на консултиране на двойки, което помага на хората да разберат своите вътрешни конфликти, да преоткрият нови начини да общуват и да постигнат баланс в отношенията в двойката.

Нашата мисия е да предоставим информация и реална психологическа и правна подкрепа, която можете да използвате за себе си и Вашите близки. Асоциацията подкрепя хората да развиват своя потенциал като личности, да подобрят взаимоотношенията във връзките си и с околните, да развиват увереност, самочувствие и една по-добра себереализация. Също така, ние помагаме на партньорите да разрешат по конструктивен начин конфликтите по между си, да са уверени в ролите си на родители, да изградят щастливи и пълноценни отношения. Ние се стремим да накараме хората да идентифицират проблемните области в живота си, за да предприемат положителни стъпки за промяна.

Асоциация ИМАГО оказва помощ при паник атаки, депресия, следродилна депресия, депресивни състояния след развод, тревожност, помощ при загуба на близък човек. Имаме компетенциите да помагаме при семейни кризи, проблеми с Вашето дете или тинейджър или просто ако се нуждаете от правна помощ и консултиране.

Ние извършваме психологични консултации и се фокусираме върху важните неща, които е необходимо хората да знаят, а те са:

 • Да придобият ясна картина за това, как се чувстват и да разглеждат чувствата, като нещо значимо.
 • Да се изразяват ясно, просто, директно и по свой начин.
 • Да разглеждат като предизвикателство ситуациите, в които те (или други хора) не участват равностойно.
 • Да са отворени и честни към себе си и към другите.
 • Да приемат това, което чувстват, мислят и правят. Да уважават чувствата на другите.
 • Да приемат, че животът е предизвикателство, но те имат силни страни и могат да се справят.
 • Да използват страданието, за да се научат на нови умения.
 • Да обичат себе си.
 • Да имат постоянна енергия, да водят целеустремен живот.
 • Да изпитват наслада от живота.

Основните етични принципи на работа в процеса на психологичното консултиране, които следва екипът на Асоциация ИМАГО са:

 • Принципът на конфиденциалност;
 • Толерантност към клиента;
 • Незлоупотреба.

Ако Вие или Ваш познат имате нужда от опитен терапевт, не се колебайте да се свържете с Асоциация ИМАГО!

„Подобри своето психично здраве сега, подобри своите взаимоотношения сега, не отлагай да бъдеш щастлив!“