Депресия или изборът да бъдеш щастлив-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Николова

Депресия или изборът да бъдеш щастлив

Posted 1 CommentPosted in Депресия-Панически атаки-Тревожност, Публикации

В тази статия ще опишем характерните прояви на класическия депресивен синдром . Депресията е състояние на функциониране с потиснато настроение, промени в съня и апетита, умора, нарушена концентрация, чувство за безнадежност. Класическият депресивен синдром е съставен от три основни симптома: болестно подтиснато настроение /дистимия/, понижена действена активност /хипобулия/ и забавен мисловен процес. Потиснатото настроение е […]

Паник атаки от житейски кризи-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Николова

Панически атаки следствие на житейски кризи

Posted Leave a commentPosted in Депресия-Панически атаки-Тревожност, Публикации

Търсете помощ, когато преживявате житейска криза. Често колебанието довежда до отказ да се търси помощ. Всички смятат за похвално, човек да се труди много и да разчита единствено на себе си. Тялото е здраво, не забелязвате нищо нередно и с психиката си. И един ден небето се сгромолясва над главата Ви – изпитвате първата си […]

Психология на семейните кризи-Асоциация ИМАГО-психотерапевт Краси Николова

Психология на семейните кризи

Posted Leave a commentPosted in Проблеми във връзката, Публикации

Динамика в отношенията в семейството (интегрирана периодизация на жизнения цикъл на семейството) Създаване на семейство Криза № 1 – Приемане на съпружеските задължения (задачи) Адаптация на съпрузите към семейния живот един с друг: Установяване на вътрешни граници на семейството и граници на общуване с приятели (познати) и родственици. Разрешаване на конфликта между личните и семейните потребности. […]