Антоанина Митова

Антоанина Митова-добри впечатления от нейната работа с психолога Краси Николова

„Краси впечатлява със своя опит и знания, както и с отдадеността й към нейните клиенти. Имах удоволствието да работя с нея по съвместен проект в областта на консултирането на родители на деца, страдащи от аутизъм в Нов Български Университет.  Това, което ми направи впечатление в работата й по време на водените от нас терапевтични групи, бе дълбочината на нейния индивидуален подход към участниците, както и личната й ангажираност и емпатия.“

Психолог и клиничен-социален консултант към Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Кюстендил

Прочети повече за Красимира Николова и нейните похвати в психологичното консултиране